Проекти admin декември 22, 2021

ПРОЕКТИ

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-5995-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Бенефициент: КЛАСМАН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и  1 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021г.
Край: 08.05.2021г.

Целта на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и макро предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0396–C01 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: КЛАСМАН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ООД

Обща стойност:  50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало:27.10.2021г.
Край:27.01.2022г.

Целта на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.